Skriv ut

TV:n kan inte ansluta till Internet/nätverket.

Om det trådlösa nätverket inte ansluter eller kopplar ifrån, kan du prova följande.

 • Tryck på HOME och kontrollera att följande inställning är aktiverad.
  [Inställningar] — [Nätverk och internet] — [Wi-Fi]
 • Kontrollera installationsplatsen för TV:n och den trådlösa routern. Signalförhållandena kan påverkas av följande:
  • Andra trådlösa enheter, mikrovågsugnar, lysrör etc. finns i närheten.
  • Det finns golv eller väggar mellan den trådlösa routern och TV:n.
 • Stäng av och slå sedan på den trådlösa routern.
 • Om nätverksnamnet (SSID) för den trådlösa routern som du vill ansluta till inte visas, välj [[Manuell inmatning]] för att ange ett nätverksnamn (SSID).

Om problemet inte löser sig trots ovanstående procedurer eller om du inte kan ansluta även om du har ett kabelanslutet nätverk, ska du kontrollera statusen för nätverksanslutningen.

Kontrollera status för nätverksanslutningen

 1. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Nätverk och internet] — [Nätverksstatus] — [Kontrollera anslutning].
  Kontrollera nätverksanslutningarna och/eller serverns bruksanvisning för information om anslutningar, eller kontakta den som konfigurerade nätverket (nätverksadministratören).

Tips

 • Lösningen varierar beroende på nätverkets statuskontroll. Mer information finns i ”Vanliga frågor” på supportsidan för Sony.

Observera

 • Kontrollera serverns anslutningar och konfigureringar om nätverkskabeln är ansluten till en aktiv server och TV:n har hämtat en IP-adress.

  Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Nätverk och internet] — [Nätverksstatus].