Skriv ut

Ingen bild från en ansluten enhet.

  • Slå på den anslutna enheten.
  • Kontrollera kabelanslutningen mellan enheten och TV:n.
  • Tryck på (inmatningsval) för att visa listan med ingångar och välj därefter önskad ingång.
  • Sätt in USB-enheten korrekt.
  • Kontrollera att USB-enheten är korrekt formaterad.
  • Funktion kan inte garanteras för alla USB-enheter. Användningen varierar också beroende på USB-enhetens funktioner eller videofilerna som spelas.
  • Om den anslutna enheten är ansluten till HDMI IN 2 eller 3, anslut den till HDMI IN 1 eller 4.
  • Ändra HDMI-signalformatet för HDMI-ingången som inte visar en bild till standardformat. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Externa ingångar] — [HDMI-signalformat].