Skriv ut

Du kan inte hitta en ansluten BRAVIA Sync HDMI-enhet.

  • Kontrollera att din enhet är BRAVIA Sync-kompatibel.
  • Se till att [Kontroll för HDMI] har ställts in på den BRAVIA Sync-kompatibla enheten och att [BRAVIA Sync-inställningar] — [BRAVIA Sync-kontroll] ställts in på TV:n.