• Början
 • Felsökning
 • Anslutna enheter
 • En extern enhet (exempelvis en digitalbox eller AV-mottagare) kan inte styras via IR Blaster. (endast modeller som är IR Blaster-kompatibla)

Skriv ut

En extern enhet (exempelvis en digitalbox eller AV-mottagare) kan inte styras via IR Blaster. (endast modeller som är IR Blaster-kompatibla)

IR Blaster-kompatibla modeller har [IR Blaster-inställning] i [Inställningar] — [Titta på TV] — [Externa ingångar].

 • Kontrollera att IR Blaster är korrekt inställd och att IR-sändaren är placerad nära IR-mottagaren på den externa enheten.
 • Se till att TV:n stödjer den externa enheten.
 • Om du trycker och håller in en knapp på fjärrkontrollen kanske kommandot inte fungerar. Försök istället att trycka upprepade gånger på knappen.
 • Vissa externa enheter kanske inte svarar på vissa alternativ på ”Åtgärdsmeny”.
 • IR Blaster kanske inte har ställts in på rätt sätt. Om du vill ställa in IR Blaster trycker du på HOME och väljer sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Externa ingångar] — [IR Blaster-inställning].
 • Början
 • Felsökning
 • Anslutna enheter
 • En extern enhet (exempelvis en digitalbox eller AV-mottagare) kan inte styras via IR Blaster. (endast modeller som är IR Blaster-kompatibla)