Skriv ut

Funktionen avbryts eller en enhet fungerar inte.

  • Kontrollera om enheten är påslagen.
  • Byt ut batterierna på enheten.
  • Omregistrera enheten.
  • Bluetooth-enheter använder 2,4 GHz-bandet och därför kan kommunikationshastigheten försämras eller klippas tillfälligt på grund av störningar från trådlösa nätverk.
    Om hushållsapparater (t.ex. en mikrovågsugn eller mobila enheter ) placeras i närheten är störningar från radiovågor mer troliga.
  • TV:n eller enheten fungerar eventuellt inte på ett metallställ på grund av att trådlös kommunikation störs.
  • Information om kommunikationsavstånd mellan TV:n och andra enheter finns i bruksanvisningarna till enheterna.
  • Om flera Bluetooth-enheter är anslutna till TV:n kan Bluetooth-kommunikationens kvalitet försämras.