Skriv ut

TV:n inte kan anslutas till en Miracast-enhet eller skärmspeglingsenhet.

  • Om det inte går att ansluta en Miracast-enhet (t.ex. en bärbar dator) ska du trycka på (ingångsval)-knappen och välja [Skärmspegling] för att visa standbyskärmen för skärmspeglingsfunktionen och försöka att ansluta igen.
  • Om du använder skärmspegling med andra enheter avslutar du först funktionen skärmspegling och försöker igen.