Skriv ut

Du kan inte använda en USB-hårddiskenhet. (Endast modeller för USB-hårddiskinspelning)

USB-hårddiskens inspelningsmodeller har [Inställn. för inspelningsenhet] i [Inställningar] — [Titta på TV].

 • Kontrollera att USB-hårddisken är:
  • korrekt ansluten.

   Kontrollera om den är ansluten till den blå USB3-porten märkt ”HDD REC”.

  • påslagen.
  • registrerad på TV:n.

   För att registrera USB hårddisken till TV:n, tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Inställn. för inspelningsenhet] — [HDD-registrering].

 • Det går inte att ansluta USB-hårddisken via en USB-hubb.
 • Utför [HDD-prestandatest] för att kontrollera att specifikationerna för USB-hårddisken uppfyller kraven.
  Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Inställn. för inspelningsenhet] — [HDD-prestandatest].