Skriv ut

Inspelningen kan inte utföras./Inspelningen misslyckades. (Endast modeller för USB-hårddiskinspelning)

USB-hårddiskens inspelningsmodeller har [Inställn. för inspelningsenhet] i [Inställningar] — [Titta på TV].

 • Om inspelningen misslyckas anges anledningen i [Spelar in fellista]. Tryck på TITLE LIST och välj sedan [Spelar in fellista].
 • Kontrollera tillgängligt utrymme på hårddisken. Om det finns litet utrymme kvar ska du ta bort onödigt innehåll.
 • Följande program kan inte spelas in.
  • Kopieringsskyddade program
  • Analoga program
  • Program från externa ingångar (inklusive program från en ansluten digitalbox)
  • Strömmande innehåll
 • Timerinspelning kanske inte fungerar om sändningstiden för program ändras.