Skriv ut

USB-hårddisken fungerar även om den inte är påslagen. (Endast modeller för USB-hårddiskinspelning)

  • Den anslutna USB-hårddisken kan snurra eller enhetens LED-indikator kan tändas medan TV:n får EPG-data i standbyläge.