Skriv ut

USB hårddisken kan inte registreras. (Endast modeller för USB-hårddiskinspelning)

  • Kontrollera om USB-hårddisken är ansluten till USB3-porten (blå) som anges som ”HDD REC”.
  • Om USB-hårddisken är korrekt ansluten till den blå USB3-porten, registrera den för inspelning igen eftersom den redan är registrerad som en enhet för andra ändamål än inspelning (t.ex. lagring).

Observera

  • Om det finns enheter anslutna till USB1- och USB2-portarna, tar du bort dem tillfälligt medan du registrerar USB-hårddisken.
  1. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Enhetsinställningar] — [Lagring].
  2. Från [Lagring på enhet] väljer du USB hårddisken som du vill registrera för inspelning.
  3. Välj [Registrera för inspelning].
  4. Följ anvisningarna på skärmen för att registrera USB-hårddisken till TV:n.
  • Använd [HDD-prestandatest] för att kontrollera att specifikationerna för USB-hårddisken uppfyller kraven.

    Om du vill utföra en [HDD-prestandatest], tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Inställn. för inspelningsenhet] — [HDD-prestandatest].