Skriv ut

Du vill inaktivera lysdioden så att den inte lyser eller blinkar.

Du kan stänga av den. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Enhetsinställningar] — [LED-belysning] — [Av].

Observera

  • Vi rekommenderar att du inte ändrar den här inställningen under normala omständigheter eftersom du inte kommer att kunna identifiera om TV:n spelar in, om den är på eller av eller inställd på en timer.