Отпечатване

Телевизор

Използвайте това помощно ръководство, ако имате въпроси за това как да използвате вашия телевизор. Онлайн Помощното ръководство включва най-новата информация. За подробности вижте “Използване на помощното ръководство”.
Дизайнът и спецификациите могат да бъдат променени без предупреждение. Това ръководство включва описания за всички модели/държави/региони. Включени са също описани за функции, които не се поддържат в някои модели/държави/региони.

Избрани теми

  • За информация относно отстраняването на неизправности можете да направите справка и в Често задавани въпроси в нашия сайт за поддръжка.