Tisk

Televize

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně používání televizoru, použijte tuto uživatelskou příručku. Online uživatelská příručka zahrnuje nejnovější informace. Podrobnosti, viz „Použití uživatelské příručky“.
Vzhled a technické údaje se mohou změnit bez upozornění. Tato příručka obsahuje popisy pro všechny modely/oblasti/země. Popisy pro funkce, které nejsou u některých modelů/oblastí/zemí podporovány, jsou rovněž zahrnuty.

Vybraná témata

  • Informace o řešení potíží naleznete také v části Časté dotazy na našem webu podpory.