Tulosta

Pika-asetukset käyttö

Jos painat kaukosäätimen painiketta (Pika-asetukset) tai ACTION MENU, voit käyttää nopeasti muun muassa näytön toimintoja [Kuvatila], [Uniajastin] ja [Kuva pois] sekä asetuksia, kuten [Kaiuttimet], liitetyistä laitteista riippuen. Voit myös näyttää [Asetukset] kohdasta [Pika-asetukset].

Huomautus

  • Television asetuksissa näytetyt valikot vaihtelevat mallin/alueen/maan mukaan.
Televisioruudun kuva
  1. Paina kaukosäätimen (Pika-asetukset)- tai ACTION MENU -painiketta.
  2. Vaihda tai valitse asetus siirtämällä kohdistinta.

Näytössä näkyvien asetusten muuttaminen

  1. Paina kaukosäätimen (Pika-asetukset)- tai ACTION MENU -painiketta.
  2. Siirrä kohdistinta vasemmalle tai oikealle ja valitse (Muokkaa).
  3. Valitse haluttu asetus.
  4. Valitse [Sulje].

Vinkki

  • Muuta järjestystä tai piilota näytettävä kohde pitämällä kaukosäätimen (Valitse) ‑painiketta painettuna, kun kyseinen kohde on korostettu. Valinnat [Siirrä] ja [Piilota] esitetään. Jos valitset [Siirrä], siirrä kohde haluamaasi paikkaan kaukosäätimen painikkeilla (Vasen) / (Oikea) ja paina sitten kaukosäätimen (Valitse) ‑painiketta.
  • [BRAVIA-ilmoitukset] -toiminnolla kohdassa Pika-asetukset voit tarkistaa, onko olemassa ilmoituksia, kuten ohjelmistopäivityksiä ja kaukosäätimen pariston alhaisia varaustasoja.