Tulosta

Etälaitteet ja lisävarusteet

  1. Paina HOME-painiketta ja valitse sitten [Asetukset] — [Etälaitteet ja lisävarusteet] — haluttu vaihtoehto.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot

Voit kytkeä Bluetoothin päälle tai pois, tai rekisteröidä Bluetooth-laitteita.

[Bluetooth]
Kytkee Bluetoothin päälle tai pois.
[Muodosta laitepari lisävarusteesta]
Muodostaa pariliitoksen Bluetooth-laitteisiin.
[Kaukosäädin]
Äänellä toimivan kauko-ohjauksen laiteparin muodostus.