Ispis

Prikaz zaslona aplikacije za iPhone/pametni telefon ili iPad/tablet na televizoru

Chromecast built-inili AirPlay omogućuje vam da izravno na televizoru prikažete (prebacite) svoja omiljena web-mjesta te zaslone aplikacija s mobilnog uređaja.

Upotreba tehnologije Chromecast built-in

 1. Spojite mobilni uređaj kao što su pametni telefon ili tablet na istu kućnu mrežu na koju je spojen i televizor.
 2. Pokrenite podržanu aplikaciju Chromecast na mobilnom uređaju.
 3. Odaberite ikonu (prebacivanje) u aplikaciji.
 4. Odaberite televizor kao odredište prebacivanja.
  Na televizoru će se prikazati zaslon mobilnog uređaja.

Napomena

 • Za korištenje uslugom Chromecast built-in potrebna je internetska veza.

Upotreba tehnologije AirPlay

Ovaj televizor podržava AirPlay 2.

 1. Ako AirPlay nije konfiguriran, pritisnite (odabir unosa) na daljinskom upravljaču, odaberite (AirPlay) te slijedite zaslonske upute.
 2. Vodite računa da je vaš uređaj Apple povezan s istom mrežom kao i televizor.
 3. Dodirnite (AirPlay Video) da reproducirate videozapis na televizoru, dodirnite (AirPlay Audio) da slušate glazbu na televizoru ili dodirnite (Screen Mirroring (preslikavanje zaslona)) da preslikate zaslon uređaja na televizor.
 4. Odaberite televizor kao odredište za AirPlay.

Savjet

 • Ovaj televizor podržava Apple HomeKit.
  Televizorom možete upravljati s pomoću mobilnog uređaja kao što je iPhone ili iPad tako što ćete pritisnuti gumb (odabir ulaza) na daljinskom upravljaču, odabrati (AirPlay) i slijediti zaslonske upute kako biste postavili Apple HomeKit.
  Dostupne se operacije razlikuju ovisno o verziji aplikacije i softvera.

Napomena

 • Ako želite upotrebljavati AirPlay, potrebna je internetska veza.
 • Rad mobilnog uređaja kao što je iPhone ili iPad razlikuje se ovisno o verziji OS-a.
 • iPhone, iPad, AirPlay i HomeKit robne su marke tvrtke Apple Inc., registrirane u SAD-u i drugim zemljama.