Spausdinti

Namų meniu

Ekranas, kuris rodomas nuotolinio valdymo pulte paspaudus mygtuką HOME, vadinamas „Namų Meniu“. Atvėrę „Namų Meniu“, galite ieškoti turinio ir pasirinkti rekomenduojamą turinį, programas ir nustatymus.

Namų meniu ekrano vaizdas. Pradedant nuo viršaus yra penkios sritys, paženklintos nuo A iki E.

Paieška, pranešimai, įvestys, laikmačiai ir nustatymai (A)

(mikrofonas) / (ekraninė klaviatūra):
Raktažodžiams įvesti ir įvairiam turiniui ieškoti naudokite nuotoliniame valdymo pulte esantį mikrofoną, integruotą mikrofoną arba televizoriuje rodomą ekraninę klaviatūrą. Pradžios ekrane pasirinkus (mikrofonas), regionas / šalis / kalba / situacija lemia, ar bus naudojamas nuotolinio valdymo pulto mikrofonas, ar integruotasis mikrofonas.
Norėdami paiešką atlikti balsu, žiūrėkite puslapį „Nuotolinio valdymo mikrofono naudojimas“.
(Pranešimai):
Rodoma atsiradus pranešimui, pvz., apie ryšio problemą. Taip pat apima pranešimus iš BRAVIA, pavyzdžiui, apie programinės įrangos atnaujinimus ir senkančias baterijas nuotolinio valdymo pulte. Skaičius nurodo pranešimų kiekį.
(Įvestys):
Perjungiamas prie televizoriaus prijungtas įvesties įrenginys.
(Laikmačiai):
Sukonfigūruokite [Įjungimo laikmatis] ir [Miego laikmatis].
Išsamios informacijos ieškokite puslapyje „Laikmačiai“.
(Nustatymai):
Konfigūruojami įvairūs su televizoriumi susiję nustatymai.
Išsamios informacijos ieškokite puslapyje „Nustatymai“.

Programos (B)

Mėgstamiausių programų rodymas.

  • Pasirinkus [Programos], rodomas įdiegtų programų sąrašas.
  • Pasirinkite [Pridėti programą prie mėgstamiausių], kad programą pridėtumėte prie mėgstamiausių.
  • Jei pasirinkę pridėtą programą ir nuotolinio valdymo pulte paspaudę palaikysite mygtuką (įvesti), galėsite pakeisti rūšiavimo tvarką arba mėgstamiausią programą pašalinti.
  • Pasirinkus televizoriaus programą, galima žiūrėti televizijos transliacijas arba įvestį.

Mano rinkinys (C)

Rodo, ką galėsite žiūrėti toliau, priklausomai nuo turinio.

Pastaba

  • Jeigu nėra taikytino turinio, [Mano rinkinys] gali būti nerodomas.

Kanalai (D)

Eilutės po Programos (B) vadinasi „Kanalai“. Čia galite žiūrėti vaizdo transliavimo paslaugų rekomenduojamą turinį.

Patarimas

  • Naujausia žiūrėtų kanalų istorija rodoma pasirinkus [Telev.].
  • Turinį galite pridėti prie „Mano rinkinys“, pasirinkę bet kurio kanalo turinį ir nuotolinio valdymo pultelyje paspaudę ir palaikę nuspaustą mygtuką (įvesti).
  • Keletą kanalų namų meniu galite perkelti į „Kanalai (D)“. Naudodami mygtukus (į viršų) / (žemyn), perkelkite žymėjimą ant apvalios norimos perkelti eilutės piktogramos ir paspauskite mygtuką (kairėn) (arba (dešinėn), priklausomai nuo televizoriaus ekrano kalbos), kad eilutę galėtumėte perkelti aukštyn arba žemyn, paspaudę mygtukus (į viršų) / (žemyn).

Tinkinti kanalus (E)

[Tinkinti kanalus] naudojama pasirinktiems kanalams rodyti arba slėpti.

Patarimas