Afdrukken

Als een volledige reset (herstart) van het tv-toestel noodzakelijk is

Als het bijvoorbeeld niet lukt om beeld te krijgen op het scherm of als de afstandsbediening niet werkt, gebruik dan de volgende procedure om het tv-toestel te resetten. Als het probleem aanhoudt, probeert u de volgende procedure voor het terughalen van de fabrieksinstellingen.
Als een extern USB-apparaat op het tv-toestel is aangesloten, maak dat USB-apparaat dan los van het tv-toestel voordat u de reset uitvoert.

Resetten door middel van uit- en inschakelen

 1. Start het tv-toestel opnieuw met de afstandsbediening.
  Houd de aan/uit-knop op de afstandsbediening gedurende vijf seconden ingedrukt totdat het tv-toestel opnieuw wordt opgestart (er wordt een melding weergegeven dat het tv-toestel wordt uitgeschakeld). (Afhankelijk van uw model/regio/landen kunt u de aan/uit-knop op de afstandsbediening ook ongeveer twee seconden ingedrukt houden en vervolgens [Opnieuw starten] selecteren op het televisiescherm.)
  Het tv-toestel gaat uit en start ongeveer een minuut later automatisch opnieuw op.
 2. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
  Als het probleem na stap 1 aanhoudt, trek dan de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. Druk vervolgens op de aan/uit-knop op het tv-toestel en laat de knop weer los. Wacht twee minuten en steek daarna de stekker weer in het stopcontact.

Hint

 • Tv-modellen met één knop op het tv-toestel (alleen de aan/uit-knop) kunnen ook met de aan/uit-knop opnieuw worden gestart. Druk op de aan/uit-knop op het tv-toestel om het bedieningsmenu weer te geven, selecteer [Opnieuw starten] in het menu en houd vervolgens de aan/uit-knop ingedrukt om het tv-toestel opnieuw te starten.
 • Uw persoonlijke instellingen en gegevens zijn nog aanwezig nadat het tv-toestel opnieuw is gestart.

Fabrieksinstellingen terugzetten

Als het probleem aanhoudt na deze uit- en inschakelprocedure, probeert u de procedure voor het terughalen van de fabrieksinstellingen.

Opmerking

Als u de fabrieksinstellingen terughaalt, worden alle huidige gegevens en instellingen van het tv-toestel verwijderd (zoals de Wi-Fi-gegevens en gegevens van het bekabelde netwerk, uw Google-account en andere aanmeldgegevens, Google Play en andere geïnstalleerde apps).

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Apparaatvoorkeuren] — [Resetten] — [Fabrieksinstellingen terugzetten].
 2. Selecteer [Alles wissen].
  Als u een pincode op uw tv-toestel hebt ingesteld, wordt u gevraagd om deze pincode in te voeren wanneer u [Alles wissen] selecteert.
  Nadat de fabrieksinstellingen zijn teruggehaald, gaat het tv-toestel door naar de wizard waarmee u de eerste instellingen opgeeft. U moet akkoord gaan met de algemene voorwaarden van Google en het privacybeleid van Google.