Afdrukken

Geen beeld van een aangesloten apparaat.

  • Schakel het aangesloten apparaat in.
  • Controleer de kabelverbinding tussen het apparaat en het tv-toestel.
  • Druk op de (Input select)-knop om de lijst met ingangen weer te geven en selecteer vervolgens de gewenste ingang.
  • Plaats het USB-apparaat correct.
  • Zorg ervoor dat het USB-apparaat correct is geformatteerd.
  • De werking wordt niet gegarandeerd voor alle USB-apparaten. De werking verschilt bovendien afhankelijk van de kenmerken van het USB-apparaat of de videobestanden die worden afgespeeld.
  • Wijzig het HDMI-signaal van de HDMI-ingang die geen beeld weergeeft, in de standaardindeling. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Tv kijken] — [Externe ingangen] — [Indeling HDMI-signaal] — de HDMI-ingang die u wilt instellen.