Afdrukken

De werking wordt onderbroken of een apparaat werkt niet.

  • Controleer of het apparaat is ingeschakeld.
  • Vervang de batterijen van het apparaat.
  • Registreer het apparaat opnieuw.
  • Bluetooth-apparaten gebruiken de 2,4GHz-band, waardoor de communicatiesnelheid kan afnemen of de communicatie kan wegvallen door interferentie van het draadloze LAN.
    Als huishoudelijke apparaten (bv. microgolfovens/magnetrons of mobiele apparaten) dichtbij staan, is de kans op radio-interferentie groter.
  • Het tv-toestel of het apparaat werkt mogelijk niet op een metalen rek wegens interferentie met de draadloze communicatie.
  • Voor de geschikte communicatieafstanden tussen het tv-toestel en andere apparaten raadpleegt u de gebruiksaanwijzingen van die apparaten.
  • Wanneer er meerdere Bluetooth-apparaten verbonden zijn met het tv-toestel, is het mogelijk dat de kwaliteit van de Bluetooth-communicatie verslechtert.