Skriv ut

Hjemmemenyen

Skjermbildet som vises når du trykker på HOME-knappen på fjernkontrollen, kalles Hjem-menyen. Fra hjemmemenyen kan du søke etter innhold og velge anbefalt innhold, apper og innstillinger.

Illustrasjonen er for visuell referanse og kan bli endret.

Bilde av hjemmeskjermbildet. Det består av fem områder merket A til og med E ovenfra.

Søk, varslinger, innganger, tidtakere og innstillinger (A)

(Mikrofon) / (Skjermtastatur):
Bruk mikrofonen på fjernkontrollen, den innebygde mikrofonen eller på skjermtastaturet som vises på TV-en for å legge inn nøkkelord og søke etter diverse innhold. Når (Mikrofon) på Hjem-skjermbildet velges, avhenger det av regionen/landet/språket/situasjonen din/ditt om fjernkontrollens mikrofon eller den innebygde mikrofonen brukes.
For talesøk se siden Bruke fjernkontrollens mikrofon.
(Varsler):
Vises når det er en varsling, for eksempel når det er et tilkoplingsproblem. Dette omfatter også varsler fra BRAVIA, eksempelvis programvareoppdateringer og lave batterinivåer i fjernkontrollen. Antallet indikerer antall varslinger.
(Innenheter):
Bytter innmatingsenheten som er koblet til TV-apparatet.
(Timere):
Konfigurer forskjellige innstillinger for tidsur.
For detaljer se Timere og klokke-siden.
(Innstillinger):
Konfigurer ulike TV-relaterte innstillinger.
For detaljer se Innstillinger-siden.

Apper (B)

Vis dine favoritt-apper.

  • Hvis du velger [Apper], vises en liste over installerte apper.
  • Velg [Legg til app i favoritter] for å legge til en app til favoritter.
  • Hvis du velger en ekstra app og trykker og holder nede (Enter)-knappen på fjernkontrollen, kan du endre sorteringsrekkefølgen eller fjerne en favoritt.
  • Hvis du velger en TV-app, kan du se på TV-sendinger eller -innmating.

Spill av neste (C)

Viser hva du kan se på etterpå avhengig av innholdet.

Merknad

  • Hvis det ikke eksisterer noe aktuelt innhold, vil [Spill av neste] kanskje ikke vises.

Kanaler (D)

Radene under Apper (B) kalles "Kanaler". Her kan du få tilgang til anbefalt innhold fra videostrømmingstjenester.

Tips

  • Historikken for kanalene som er blitt vist mest nylig, vises i [TV].
  • Du kan legge til innhold i Spill av neste ved å velge innhold på enhver kanal og trykke på og holde nede (Enter)-knappen på fjernkontrollen.
  • Du kan flytte noen av kanalene under "Kanaler (D)" i Hjem-menyen. Bruk knappene (Opp) / (Ned) for å flytte fokus til det runde ikonet i den raden du ønsker å flytte, og trykk på (Venstre)-knappen (eller (Høyre)-knappen avhengig av visningsspråket på TV-en) for å kunne flytte raden opp eller ned ved å trykke på knappene (Opp) / (Ned).

Tilpasse kanaler (E)

Tilpasse kanaler brukes til å vise eller skjule de valgte kanalene.

Tips