Skriv ut

Bruke TV-meny

Trykk på TV-knappen mens du ser på en TV-sending for å vise [TV-meny]. En kanalliste vises på [TV-meny] og du kan enkelt velge programmer på andre kanaler mens du ser på TV.

Når du bruker den innebygde mottakeren, kan du legge til favoritt-kanaler.

Bilde av TV-skjermen

Merknad

 • Den viste skjermen og menyene kan variere avhengig av hva du ser på og modellen/landet/regionen.
 1. Trykk på TV-knappen mens du ser på en TV-sending.
  TV-meny vises nederst på skjermen.
 2. Flytt fokuset til venstre eller høyre, og velg programmet du vil se på.
  Hvis du flytter fokuset ned og velger [TV-kontroll] eller [Fjernkontroll], vises alternativene som er tilgjengelig, mens du ser. Du kan også velge alternativer som [Digital] eller [Kabel], for å endre den viste kanallisten. (Alternativene som vises, varierer avhengig av hva du ser på.)

Tips

 • Du kan legge kanalen du ser på,til favorittene ved å trykke på (opp)-knappen på fjernkontrollen når du er på [TV-meny] og legge kanalen til favoritter med den viste menyen.
 • Du kan bruke TV-knappen på fjernkontrollen til å vise kanalene fra TV-boksen.

  Trykk på HOME-knappen og velg deretter [Innstillinger] — [Kanaler & Innganger] — [Snarvei for TV-knapp].

  Velg deretter inngangen som er koblet til TV-boksen.

 • Hvis du konfigurerte en TV-boks i det første oppsettet, kan du trykke på TV-knappen for å vise kanallisten til TV-boksen.

  Du kan også betjene TV-boksen med kontrollpanelet som vises når du velger [Fjernkontroll].

  Modeller som er kompatible med TV-boks-kontroll, har [Oppsett av TV-dekoder] i [Innstillinger] — [Kanaler & Innganger] — [Eksterne innganger].