Skriv ut

Bruke Hurtiginnstillinger

Hvis du trykker på (Hurtiginnstillinger) eller ACTION MENU-knappen på fjernkontrollen, kan du få rask tilgang til funksjoner som [Bildemodus], [Innsovningstid] og [Bilde av] i det nåværende skjermbildet, og innstillinger som [Høyttaler], avhengig av hvilke enheter som er tilkoblet. Du kan også vise [Innstillinger] fra [Hurtiginnstillinger].

Merknad

  • Menyene som vises i TV-innstillingene kan variere avhengig av modellen/regionen/landet.
Bilde av TV-skjermen
  1. Trykk på (Hurtiginnstillinger)- eller ACTION MENU-knappen på fjernkontrollen.
  2. Flytt fokuset for å endre en innstilling eller velge den.

Endre innstillingene som vises

  1. Trykk på (Hurtiginnstillinger)- eller ACTION MENU-knappen på fjernkontrollen.
  2. Flytt fokuset til venstre eller høyre og velg (Endre).
  3. Velg den ønskede innstillingen.
  4. Velg [Lukk].

Tips

  • For å endre rekkefølgen eller skjule et vist element trykker du på og holder inne (Enter)-knappen på fjernkontrollen med det elementet uthevet, så vil [Flytt] og [Skjul] vises. Hvis du velger [Flytt], bruker du (Venstre) / (Høyre) på fjernkontrollen for å flytte elementet til ønsket posisjon, og deretter trykk på (Enter)-knappen på fjernkontrollen.
  • Med [BRAVIA-varslinger] i Hurtiginnstillinger, i kan du sjekke om det er varsler, eksempelvis programvareoppdateringer og lave batterinivåer i fjernkontrollen.