Skriv ut

Om veiledningen

Denne veiledningen forklarer hvordan dette TV-apparatet skal brukes. Du kan også lese Innstillingsveiledning for beskrivelser av montering av TV-apparatet og Referanseveiledning for informasjon som spesifikasjoner og veggmontering av dette TV-apparatet.

Versjoner av veiledningen

Det finnes to versjoner av veiledningen: den innebygde veiledningen og nettveiledningen. Nettveiledningen inneholder den aller siste informasjonen.
Nettveiledningen vises automatisk når TV-apparatet er koplet til internett. Hvis ikke, vises den innebygde veiledningen.

Merknad

  • Det kan hende du må oppdatere TV-apparatets programvare for å kunne bruke de nyeste funksjonene beskrevet i veiledningen. Se Programvareoppdateringer for detaljer om programvareoppdateringer.
  • Navnene på innstillinger i veiledningen kan være annerledes enn de som vises på TV-en, avhengig av TV-ens utgivelsesdato eller modellen/landet/regionen.
  • Bildene og illustrasjonene som brukes i Hjelpeveiledning kan være forskjellige avhengig av TV-ens modell.
  • Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
  • Veiledningen inneholder beskrivelser felles for alle modeller/regioner/land. Noen funksjonsbeskrivelser gjelder ikke avhengig av modellen/regionen/landet.

Tips

  • Hvis du vil finne ut om TV-apparatet er utstyrt med én av funksjonene beskrevet i veiledningen, kan du se Referanseveiledning eller Sony-nettstedet.
  • Denne veiledningen er skrevet for alle regioner/land. Det kan hende noen beskrivelser i denne veiledningen ikke gjelder for noen regioner og land.