Natisni

Uporaba Meni TV

Ko gledate televizijski program, pritisnite gumb TV, da prikažete [Meni TV]. [Meni TV] prikaže seznam kanalov, vi pa lahko med gledanjem televizorja povsem enostavno izbirate programe na drugih kanalih.

Ko uporabljate vgrajeni sprejemnik, lahko dodajate priljubljene kanale.

Slika zaslona televizorja

Opomba

 • Prikazani zaslon in meniji se lahko razlikujejo glede na vsebino, ki jo gledate, in vaš model/državo/regijo.
 1. Ko gledate televizijski program, pritisnite gumb TV.
  »Meni TV« je prikazano na dnu zaslona.
 2. Označitev elementa premaknite v levo ali desno in izberite program, ki ga želite gledati.
  Če označitev elementa premaknete navzdol in izberete [Nadzor TV-ja] ali [Daljinski upravljalnik], bodo prikazane možnosti, ki so na voljo med gledanjem. Izberete lahko tudi možnosti, kot sta [Digitalni signal] ali [Kabelska TV], da spremenite prikazani seznam kanalov. (Prikazane možnosti so različne, kar je odvisno od tega, kaj gledate.)

Nasvet

 • Če v [Nadzor TV-ja] izberete [Dodaj med priljubljene], lahko kanal, ki ga gledate, dodate na seznam kanalov [Priljubljeni kanali].
 • Če imate aplikacijo YouView, pritisnite gumb TV na daljinskem upravljalniku, da zaženete aplikacijo YouView. (Samo modeli v Združenem kraljestvu)
 • Pritisnete lahko tudi gumb TV na daljinskem upravljalniku, da prikažete seznam kanalov kabelskega/satelitskega vmesnika v skladu s spodnjimi navodili.

  Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitve] — [Gledanje TV-ja] — [Bližnjica za gumb TV].

  Nato izberite vhod, ki je priključen na kabelski/satelitski vmesnik.

 • Če ste pri začetni nastavitvi konfigurirali kabelski/satelitski vmesnik, pritisnite gumb TV, da prikažete seznam kanalov kabelskega/satelitskega vmesnika.

  Če izberete [Daljinski upravljalnik], lahko kabelski/satelitski vmesnik upravljate tudi s prikazanim daljinskim upravljalnikom.

  Modeli, s katerimi je mogoče upravljati kabelski/satelitski vmesnik, imajo možnost [Nastavitev kabelskega/satelitskega vmesnika] v meniju [Nastavitve] — [Gledanje TV-ja] — [Zunanji vhodi].