Natisni

Daljinski upravljalnik ne deluje.

Preverite, ali televizor pravilno deluje

 • Pritisnite gumb za vklop/izklop na televizorju, da ugotovite, ali je napaka v daljinskem upravljalniku ali ne. Informacije o tem, kje najti gumb za vklop/izklop, so navedene v Referenčni priročnik, ki ste ga dobili skupaj s televizorjem.
 • Če televizor ne deluje, ga poskusite ponastaviti.
  V kolikor je potrebno televizor v celoti ponastaviti (znova zagnati)

Preverite, ali daljinski upravljalnik pravilno deluje

 • Daljinski upravljalnik usmerite v upravljalno tipalo na sprednji strani televizorja.
 • Pred upravljalnim tipalom daljinskega upravljalnika ne sme biti ovir.
 • Fluorescentna luč lahko vpliva na delovanje daljinskega upravljalnika; izklopite fluorescentno luč, če je vklopljena.
 • Preverite, ali se orientacija posamezne baterije ujema s simboloma za pozitivni (+) in negativni (-) pol v predalčku za baterije.
 • Baterija je morda prazna. Snemite pokrovček na daljinskem upravljalniku in baterije zamenjajte z novimi.
  • Drsni tip
   Prikaz odstranitve pokrova daljinskega upravljalnika
  • Tip potisni-sprosti
   Prikaz odstranitve pokrova daljinskega upravljalnika

Opomba

 • Daljinski upravljalniki z gumbom MIC so s televizorjem povezani prek povezave Bluetooth. V naslednjih situacijah lahko prihaja do motenj radijskega signala, kar lahko povzroča težave, kot so slabo delovanje mikrofona ali daljinskega upravljalnika, ker radijski valovi povezave Bluetooth uporabljajo isto frekvenco kot radijski valovi, ki jih oddajajo mikrovalovne pečice in brezžična omrežja LAN (IEEE802.11b/g/n).
  • Med televizorjem in daljinskim upravljalnikom so osebe ali ovire (denimo kovinski predmeti ali stene).
  • V bližini je v uporabi mikrovalovna pečica
  • V bližini je dostopna točka za brezžični LAN
  • Televizor in daljinski upravljalnik nista seznanjena
  V teh primerih poskusite z naslednjimi rešitvami.
  • Daljinski upravljalnik uporabite bliže televizorju
  • Odstranite ovire med televizorjem in daljinskim upravljalnikom
  • Daljinski upravljalnik uporabljajte, ko mikrovalovna pečica ni v uporabi
  • Izklopite druge naprave Bluetooth
  • Preverite nastavitev povezave Bluetooth v televizorju ter jo vklopite in izklopite
   Pritisnite gumb HOME in nato v zaporedju izberite naslednje.
   Če je [Nastavitve] — [Daljinsko upravljanje in dodatki] — [Nastavitve naprav Bluetooth] — [Bluetooth] onemogočeno, ga omogočite. Če je omogočeno, ga onemogočite in nato znova omogočite.
  • Dostopne točke za brezžični LAN in mikrovalovne pečice naj bodo vsaj 10 m proč od televizorja
  • Če je v brezžičnem omrežju LAN na voljo 5 GHz pas (IEEE802.11a), vzpostavite povezavo s 5 GHz pasom
  • Znova seznanite daljinski upravljalnik
   Pritisnite gumb HOME in izberite te možnosti v prikazanem vrstnem redu.
   [Nastavitve] — [Daljinsko upravljanje in dodatki] — [Daljinski upravljalnik] — [Poveži prek funkcije Bluetooth] — [Poveži nov upravljalnik] — upoštevajte navodila na zaslonu, da znova povežete daljinski upravljalnik.
   Če televizorja ne morete upravljati s priloženim daljinskim upravljalnikom, izberite zgornje možnosti v prikazanem vrstnem redu in nato za možnost [Poveži nov upravljalnik] izberite daljinski upravljalnik drugega televizorja Sony ter poskusite znova povezati priloženi daljinski upravljalnik.
 • Od vašega modela je odvisno, ali je daljinski upravljalnik s tehnologijo Bluetooth priložen in že seznanjen s televizorjem. Ob dobavi priloženega seznanjenega daljinskega upravljalnika ne morete uporabljati za upravljanje drugih televizorjev. Pri preverjanju delovanja daljinskega upravljalnika uporabite televizor, kateremu je bil daljinski upravljalnik priložen.

Ponastavitev daljinskega upravljalnika

Če daljinski upravljalnik zaradi slabega kontakta z baterijami ali statične elektrike ne deluje pravilno, lahko težavo odpravite tako, da ponastavite daljinski upravljalnik.

 1. Iz daljinskega upravljalnika odstranite baterije.
 2. Za tri sekunde pritisnite gumb za vklop/izklop na daljinskem upravljalniku.
 3. V daljinski upravljalnik vstavite nove baterije.

Če težave ne odpravite, glejte strani V kolikor je potrebno televizor v celoti ponastaviti (znova zagnati) in Pogosto postavljena vprašanja pri odpravljanju težav.

Opomba

 • Če televizor izklopite iz električne vtičnice in ga nato znova vklopite vanjo, ga z gumbom za vklop na daljinskem upravljalniku ali televizorju morda nekaj časa ne bo mogoče vklopiti. To se zgodi, ker inicializacija sistema traja nekaj časa. Počakajte približno 10 do 20 sekund in poskusite znova.