Štampanje

Glavni meni

Ekran koji se prikazuje kada pritisnete taster HOME na daljinskom upravljaču se naziva Glavni meni. Iz Glavnog menija možete pretraživati sadržaje i birati preporučene sadržaje, aplikacije i podešavanja.

Slika ekrana Glavnog menija. Postoji pet odeljaka označenih slovima od A do E, počevši od vrha.

Pretraga, Obaveštenja, Unos, Tajmeri i Podešavanja (A)

(mikrofon) / (tastatura na ekranu):
Upotrebite mikrofon na daljinskom upravljaču, ugrađeni mikrofon ili tastaturu prikazanu na TV-u da unesete ključne reči i pretražujete različite sadržaje. Kada je izabrano (mikrofon) na Glavnom ekranu, od vašeg regiona/jezika/situacije zavisi da li će se koristiti mikrofon na daljinskom upravljaču ili ugrađeni mikrofon.
Za glasovnu pretragu pogledajte stranicu Korišćenje mikrofona daljinskog upravljača.
(Obaveštenja):
Prikazuje se kada ima obaveštenja, na primer kod problema sa povezivanjem. To takođe uključuje BRAVIA obaveštenja kao što su obaveštenja o ažuriranju softvera i o niskom nivou napunjenosti baterije daljinskog upravljača. Broj označava broj obaveštenja.
(Ulazi):
Menja ulazni uređaj priključen na TV.
(Tajmeri):
Konfigurišite [Tajmer uključen] i [Tajmer za isključivanje].
Za pojedinosti pogledajte stranicu Tajmeri.
(Podešavanja):
Podešavanje različitih postavki u vezi sa TV-om.
Za pojedinosti pogledajte stranicu Podešavanja.

Aplikacije (B)

Prikažite svoje omiljene aplikacije.

  • Ako izaberete [Aplikacije], prikazuje se lista instaliranih aplikacija.
  • Izaberite [Dodaj aplikaciju u omiljene] da biste dodali aplikaciju u omiljene.
  • Ako izaberete dodatu aplikaciju i pritisnete i zadržite taster (unos) na daljinskom upravljaču, možete izmeniti redosled ili ukloniti omiljenu aplikaciju.
  • Ako izaberete aplikaciju za TV, možete gledati TV program ili ulazni signal.

Sledeće (C)

Prikazuje šta možete da gledate sledeće u zavisnosti od sadržaja.

Napomena

  • Ako nema primenljivih sadržaja [Sledeće] se možda neće prikazati.

Kanali (D)

Redovi ispod Aplikacije (B) se zovu „Kanali“. Ovde možete gledati preporučene sadržaje sa servisa za reprodukciju video materijala.

Savet

  • Nedavno gledani kanali se prikazuju u [TV].
  • U Sledeće možete dodati sadržaje tako što ćete izabrati sadržaj na bilo kom kanalu i pritisnuti i zadržati taster (unos) na daljinskom upravljaču.
  • Možete premestiti neke od kanala ispod „Kanali (D)“ u glavnom meniju. Upotrebite tastere (gore) / (dole) da biste fokus pomerili na okruglu ikonu reda koji želite da pomerite i pritisnite taster (levo) (ili taster (desno) u zavisnosti od jezika prikaza TV-a) da biste mogli da red pomerate gore ili dole pritiskom na tastere (gore) / (dole).

Prilagodi kanale (E)

[Prilagodi kanale] se koristi za prikazivanje ili skrivanje izabranih kanala.

Savet