Štampanje

Upotreba TV meni

Pritisnite taster TV dok gledate TV program da biste prikazali [TV meni]. U [TV meni] se prikazuje lista kanala i vi tokom gledanja TV-a lako možete izabrati programe na drugim kanalima.

Možete dodati omiljene kanale tokom upotrebe ugrađenog tjunera.

Slika ekrana TV-a

Napomena

 • Prikazani ekran i meniji se mogu razlikovati u zavisnosti od onoga što gledate i od vašeg modela/zemlje/regiona.
 1. Pritisnite taster TV dok gledate TV program.
  TV meni se prikazuje na dnu ekrana.
 2. Pomerite fokus nalevo ili nadesno i izaberite program koji želite da gledate.
  Ako fokus pomerite nadole i izaberete [Upravljanje TV-om] ili [Daljinski upravljač], dok gledate prikazaće se dostupne opcije. Takođe možete izabrati opcije kao što su [Digitalno] ili [Kabl] da biste promenili prikazanu listu kanala. (Prikazane opcije se razlikuju u zavisnosti od programa koji gledate.)

Savet

 • Ako izaberete [Dodaj u omiljeno] iz [Upravljanje TV-om], kanal koji gledate možete da dodate u [Omiljeni kanali].
 • Ako imate aplikaciju YouView, možete da pritisnete taster TV na daljinskom upravljaču da biste pokrenuli YouView. (samo modeli za UK)
 • Za prikazivanje liste kanala kablovskog/satelitskog uređaja takođe možete koristiti taster TV na daljinskom upravljaču prateći sledeću proceduru.

  Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Gledanje TV-a] — [Prečica za TV taster].

  Zatim izaberite ulazni signal koji je priključen na kablovski/satelitski uređaj.

 • Ako ste konfigurisali kablovski/satelitski uređaj prilikom početnog podešavanja, možete da pritisnete taster TV da biste prikazali listu kanala kablovskog/satelitskog uređaja.

  Kablovskim/satelitskim uređajem možete takođe rukovati putem kontrolnog panela koji se prikazuje kada izaberete [Daljinski upravljač].

  Modeli koji su kompatibilni sa kontrolom pomoću kablovskog/satelitskog uređaja imaju opciju [Podešav. kablovskog/satelitskog uređaja] u [Podešavanja] — [Gledanje TV-a] — [Spoljni ulazi].