Štampanje

Upotreba Brza podešavanja

Ako pritisnete taster (Brza podešavanja) ili ACTION MENU na daljinskom upravljaču, brzo možete pristupiti funkcijama kao što su [Režim slike], [Tajmer za isključivanje] i [Slika isključena] na trenutnom ekranu i podešavanjima kao što su [Zvučnici], što zavisi od povezanih uređaja. Takođe možete prikazati [Podešavanja] iz [Brza podešavanja].

Napomena

  • Meniji koji se prikazuju u podešavanjima TV-a se razlikuju u zavisnosti od vašeg modela/regiona/zemlje.
Slika ekrana TV-a
  1. Pritisnite taster (Brza podešavanja) ili ACTION MENU na daljinskom upravljaču.
  2. Pomerite fokus da biste promenili podešavanje ili ga izaberite.

Da biste promenili podešavanja koja su prikazana

  1. Pritisnite taster (Brza podešavanja) ili ACTION MENU na daljinskom upravljaču.
  2. Pomerite fokus nalevo ili nadesno i izaberite (Izmeni).
  3. Izaberite željeno podešavanje.
  4. Izaberite [Zatvori].

Savet

  • Da biste izmenili redosled stavki ili sakrili prikazanu stavku, pritisnite i zadržite taster (unos) na daljinskom upravljaču kada je ta stavka označena, pa će se prikazati [Premeštanje] i [Sakrij]. Ako izaberete [Premeštanje], pomoću (levo) / (desno) na daljinskom upravljaču pomerite stavku u željeni položaj, a zatim pritisnite taster (unos) na daljinskom upravljaču.
  • Sa opcijom [BRAVIA obaveštenja] u Brza podešavanja, možete da proverite da li ima obaveštenja, kao što su obaveštenja o ažuriranju softvera ili o niskom nivou napunjenosti baterije u daljinskom upravljaču.