Skriv ut

Visar bilden på en liten skärm

Du kan visa bilden du tittar på (TV -program eller innehåll från HDMI-anslutna enheter) som en liten skärm i hörnet.

Den lilla skärmens läge varierar beroende på vad du har för TV.

Bild på en liten skärm som visas på TV-skärmen

Visar bilden som en liten skärm

 1. När du tittar på ett TV-program trycker du på TV och väljer sedan [TV-styrning] eller [Fjärrkontroll] på [TV-meny], och därefter [Bild-i-bild].
  När du tittar på innehåll från externa källor trycker du på knappen (visa info/text) och väljer ikonen (Bild-i-bild).

  Den aktuella bilden visas som en liten skärm i hörnet.

Observera

 • Den lilla skärmen visas över den app som senast använts. Vilken app som visas kan dock variera beroende på vissa omständigheter.
 • Funktioner som kanalbyte är inaktiverade när en liten skärm visas.
 • TV -program, externa ingångar såsom en HDMI -enhet, appar som spelar upp filmer eller vissa appar som spelar upp bilder eller musik kan inte visas samtidigt.
 • Den lilla skärmens position justeras automatiskt. Den kan inte ställas in manuellt.

Stäng den lilla skärmen och återgå till helskärm

 1. Tryck på HOME-knappen för att visa startmenyn.
  Ett meddelande för den lilla skärmen visas överst på skärmen.
  Bild på en lista över nyligen använda appar och en liten skärm som visas på TV-skärmen
 2. På det lilla skärmdisplaymeddelandet väljer du [Öppna].
 3. Använd knapparna under den lilla skärmen för att stänga av den eller för att återgå till helskärmsläget.
  Bilden nedan är en visuell representation och kan skilja sig från den faktiska skärmen.
  Bild på en lista över nyligen använda appar och en liten skärm som visas på TV-skärmen