Skriv ut

Utföra akustisk automatisk kalibrering

Du kan korrigera ljudet till bästa akustik för den miljö du tittar i genom att använda fjärrkontrollmikrofonen för att mäta ett testljud från TV:n. (Alternativet kanske inte är tillgängligt beroende på modellen.)
Modeller som stöder akustisk automatisk kalibrering har följande inställning.
[Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljud] — [Akustisk autokalibrering]

Visuell representation av akustisk automatisk kalibrering

Observera

 • Kalibreringseffekter varierar beroende på den miljö du tittar i.
 • Ett högt testljud kommer att spelas upp från TV:n under mätningen.
 • Blockera inte mikrofonöppningen i änden av fjärrkontrollen under mätningen.
 • Flytta inte fjärrkontrollen under mätningen. Om du gör det kan det leda till felaktig mätning.
 • Utför kalibreringen när omgivningen är tyst. Oljud kan leda till felaktig mätning.
 • Akustisk automatisk kalibrering kan inte utföras om du använder en sound bar. Ändra till följande inställning.
  [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [Högtalare] — [TV-högtalare]
 1. Tryck på HOME och sedan följande inställningar.
  [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljud] — [Akustisk autokalibrering] — [Kalibreringsinställning]
 2. Mät genom att följa anvisningarna på skärmen.
  Akustiken korrigeras automatiskt baserat på mätresultaten för den miljö du tittar i.
  Visuell representation av att utföra akustisk automatisk kalibrering. Håll fjärrkontrollen i brösthöjd och rikta mikrofonen på änden av fjärrkontrollen mot TV:n för att mäta.

Tips

Akustisk automatisk kalibrering kan misslyckas i följande fall.

 • Om fjärrkontrollen flyttas under mätningen
 • Om det finns andra ljud än testljudet (t.ex. brus) under mätningen