Skriv ut

Använda Snabbinställningar

Om du trycker på knappen (Snabbinställningar) eller ACTION MENU på fjärrkontrollen kan du snabbt få tillgång till funktioner som [Bildinställning], [Avstängn.timer], och [Bild släckt] på den aktuella skärmen, samt inställningar som [Högtalare], beroende på de anslutna enheterna. Du kan också visa [Inställningar] på [Snabbinställningar].

Observera

  • Menyerna som visas på TV-inställningarna varierar beroende på modellen/regionen/landet.
Bild på TV-skärmen
  1. Tryck på (Snabbinställningar) eller ACTION MENU-knappen på fjärrkontrollen.
  2. Flytta fokus och för att ändra en inställning eller välja den.

Så här ändrar du inställningarna som visas

  1. Tryck på (Snabbinställningar) eller ACTION MENU-knappen på fjärrkontrollen.
  2. Flytta fokusen åt vänster eller höger och välj (Ändra).
  3. Välj önskad inställning.
  4. Välj [Stäng].

Tips

  • Om du vill ändra ordningen eller dölja ett visat objekt håller du nere (Bekräfta) på fjärrkontrollen med det objektet markerat så att [Flytta] och [Dölj] visas. Om du väljer [Flytta] använder du (vänster) / (höger) på fjärrkontrollen för att flytta objektet till önskad position och trycker sedan på (Bekräfta) på fjärrkontrollen.
  • Med [BRAVIA-meddelanden] i Snabbinställningar kan du kontrollera om det finns meddelanden såsom programuppdateringar och låga batterinivåer i fjärrkontrollen.