Skriv ut

Använda fjärrkontrollens mikrofon

Fjärrkontroller som stöder röstsökning har en mikrofonknapp och en inbyggd mikrofon. Genom att tala i mikrofonen, kan du söka efter olika typer av innehåll.

 1. Tryck på mikrofonknappen på din fjärrkontroll.
  Lysdioden på fjärrkontrollen tänds.
  Bild av mikrofonknappen på fjärrkontrollen.
 2. Tala in i mikrofonen.
  Beroende på din modell visas talexempel.
  Illustration som visar när du talar in i den övre delen av fjärrkontrollen
  Sökresultat visas när du talar in i mikrofonen.

Tips

 • När (mikrofon) på startsidan väljs avgör region/land/språk/situation om fjärrkontrollmikrofonen eller den inbyggda mikrofonen används.
 • Beroende på sökresultaten kan fler sökresultat visas om du trycker på (upp) på fjärrkontrollen.
  Exempel på skärmdumpar när det finns fler sökresultat

När du inte kan söka med din röst

Registrera den röst-fjärrkontroll som har mikrofonknappen till TV:n igen genom att trycka på HOME och välja [Inställningar] — [Fjärrkontroller och tillbehör] — [Fjärrkontroll] — [Anslut via Bluetooth].

Observera

 • En Internetanslutning krävs för att använda röstsökning.
 • Den typ av fjärrkontroll som medföljer TV:n och tillgång till en fjärrkontroll med en inbyggd mikrofon varierar beroende på modell/region/land. För vissa modeller/regioner/länder finns en fjärrkontroll tillgänglig.