Vodnik za pomoč

Prikazovalnik LED

Stanje televizorja lahko ugotovite glede na stanje lučk LED.

Lučka LED zasveti oranžno
Lučka LED zasveti belo
  • Zasveti belo, ko je funkcija [Varčevanje energije] nastavljena na [Slika izključena]. [Varčevanje energije]
  • Zasveti belo, ko je televizor vključen.
Ugasnjene lučke LED
  • Ne sveti, ko je televizor v pripravljenosti/omrežni pripravljenosti.
Lučka LED utripa belo
  • Utripa med uporabo daljinskega upravljalnika.
Lučka LED zasveti rdeče
  • Zasveti rdeča lučka v snemalnem načinu*.
    • Samo za določena območja/države/modele televizorja.