Vodnik za pomoč

Uporaba zrcaljenja zaslona

Zrcaljenje zaslona prikaže zaslon združljive naprave (npr. pametnih telefonov) na velikem zaslonu vašega televizorja s tehnologijo Miracast.

Za to funkcijo ni potreben brezžični usmerjevalnik (ali dostopna točka).

Ilustracija za souporabo vsebine
 1. Pametni telefon
 2. Tablični računalnik
 3. Računalnik
 1. Pritisnite gumb INPUT/TEXT HOLD Izberite [Zrcaljenje zaslona].
 2. Napravo, združljivo z zrcaljenjem zaslona, nastavite tako, da se poveže s televizorjem. Ko je povezana, se zaslon prikaže hkrati na napravi in televizorju.

Prikaz seznama povezanih naprav/preklic registracije naprave

Ko je prikazan zaslon pripravljenosti za zrcaljenje zaslona, pritisnite OPTIONS in izberite [Pokaži seznam naprav/izbriši].

Če želite preklicati registracijo naprave, izberite napravo za brisanje na seznamu in pritisnite Gumb ENTER. Nato izberite [Da] na potrditvenem prikazu.

Prikaz obvestila o registraciji, ko poskušate povezati napravo s televizorjem

Vklop te funkcije lahko prepreči priključitev neželene naprave.

Ko je prikazan zaslon pripravljenosti za zrcaljenje zaslona, pritisnite OPTIONS in izberite [Obvestilo o registraciji] [Vključeno].

Ne pozabite, da po zavrnitvi zahteve za registracijo naprave ne boste mogli povezati, če je ne izbrišete s seznama naprav.

Spreminjanje nastavitve pasu (za strokovnjake)

Ko je prikazan zaslon pripravljenosti za zrcaljenje zaslona, pritisnite OPTIONS in izberite [Nastavitev pasu].

Opomba
 • Naprave, ki jih povezujete, morajo biti skladne z naslednjim:
  • Naprave, združljive s funkcijo Zrcaljenje zaslona:
   2,4-gigaherčna povezava (5-gigaherčne niso podprte).
 • Za informacije o podprtem brezžičnem pasu glejte navodila za uporabo za svojo napravo.