พิมพ์

การใช้ เมนูการดำเนินงาน

ด้วยการกดปุ่ม ACTION MENU เมนูจะปรากฏขึ้นและท่านจะสามารถเข้าใช้งานฟังก์ชั่นที่สามารถใช้งานได้ในปัจจุบันที่แสดงอยู่บนหน้าจอ เช่น การปรับภาพ, การปรับเสียง, การปรับระดับเสียงสำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ (เช่น หูฟัง) และการตั้งค่าการแสดงผล/เสียง รายการต่างๆ ในเมนูจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหน้าจอที่เลือกไว้

Image of the TV screen
  1. กดปุ่ม ACTION MENU
  2. เลื่อนโฟกัสไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกประเภทที่ต้องการ
  3. เลือกโฟกัสขึ้นหรือลงเพื่อเลือกรายการที่ต้องการ
  4. กดปุ่ม (Enter) เพื่อเปิดรายการที่เลือกไว้