พิมพ์

การใช้ แถบเมนูทีวี

คุณสมบัตินี้ใช้ได้สำหรับทีวีที่รีโมทคอนโทรลที่ให้มาไม่มีปุ่ม DISCOVER

กดปุ่ม TV ขณะดูการออกอากาศทางทีวีเพื่อแสดง แถบเมนูทีวี แถบเมนูทีวี ช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึง ช่องรายการโปรด ของท่านและแสดง เมนูทีวี ซึ่งช่วยให้สามารถเข้าถึงรายชื่อช่อง รายการชื่อที่บันทึกไว้ หรือรายการตั้งเวลาได้

Image of the TV screen
 1. กดปุ่ม TV ขณะดูการออกอากาศทางทีวี
  แถบเมนูทีวี” จะแสดงที่ด้านล่างของหน้าจอ
 2. เลือกโฟกัสขึ้นหรือลงเพื่อเลือกประเภทที่ต้องการ
 3. เลื่อนโฟกัสไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกรายการที่ต้องการ
 4. กดปุ่ม (Enter) เพื่อเปิดรายการที่เลือกไว้

การเพิ่มช่องไปยัง ช่องโปรด

 1. กดปุ่ม TV ขณะดูการออกอากาศทางทีวี
  แถบเมนูทีวี” จะแสดงที่ด้านล่างของหน้าจอ
 2. เลื่อนโฟกัสลงเพื่อเลือก [เพิ่มช่องไปยังรายการโปรด]
 3. เลือก [รายการโปรด] ที่คุณต้องการเพิ่มช่องรายการ โปรด

คำแนะนำ

 • หากคุณเลือก [เพิ่มเข้ารายการโปรด]จาก [เมนูการดำเนินงาน], คุณสามารถเพิ่มช่องที่คุณกำลังดูไปที่ [ช่องรายการโปรด]

การเปลี่ยนการตั้งค่าของฟังก์ชั่นนี้

 1. กดปุ่ม TV ขณะดูการออกอากาศทางทีวี
  แถบเมนูทีวี” จะแสดงที่ด้านล่างของหน้าจอ
 2. เลื่อนโฟกัสไปยังประเภท [การตั้งค่า]
 3. เลือกรายการที่ต้องการเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า

ตัวเลือกที่สามารถใช้งานได้

[แสดง/ซ่อนหมวดหมู่]
เลือกประเภทเนื้อหาที่จะแสดงใน แถบเมนูทีวี ท่านไม่สามารถซ่อน [การตั้งค่า]
ท่านสามารถซ่อน [ได้รับความนิยมสูงสุด] ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นทีวีของท่าน
[เรียงลำดับหมวดหมู่ใหม่]
เลือกประเภทเนื้อหาเพื่อจัดลำดับใหม่
[เพิ่มหมวดหมู่ตามประเภท]
เพิ่มหมวดเพื่อสร้างประเภทเนื้อหาของท่านเอง
[เพิ่มหมวดหมู่ตามคำสำคัญ]
เพิ่มคำสำคัญเพื่อสร้างประเภทเนื้อหาของท่านเอง
[ขนาดการแสดงผล]
เลือกขนาดการแสดงของเมนู

หมายเหตุ

 • บางตัวเลือกอาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น/ท้องที่/ประเทศของท่าน