พิมพ์

การใช้รีโมทคอนโทรล

ท่านสามารถใช้งานคุณสมบัติของทีวีหลายรายการได้โดยใช้ปุ่ม (ขึ้น) / (ลง) / (ซ้าย) / (ขวา) และ (Enter)

รูปทรงและปุ่มของรีโมทคอนโทรลจะแตกต่างกันไปตามรุ่น/ประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

รีโมทคอนโทรลที่มีอยู่จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นของท่าน สำหรับคำอธิบายของปุ่มต่าง ๆ ของรีโมทคอนโทรล ให้ดูที่ คู่มืออ้างอิง

  1. ใช้ปุ่ม (ขึ้น), (ลง), (ซ้าย) และ (ขวา) เพื่อ “เน้น” รายการที่ต้องการ
    The up, down, left, and right arrow buttons are on the center of the remote control.
  2. กดที่กึ่งกลางของปุ่ม (Enter) เพื่อเลือกรายการที่กำลังเน้นอยู่ในปัจจุบัน
    The Enter button is in the center of the up, down, left, and right arrow buttons.

การกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้

กดปุ่ม BACK

คำแนะนำ