พิมพ์

การใช้คู่มือช่วยเหลือ

คู่มือช่วยเหลือนี้อธิบายวิธีการใช้งานทีวีเครื่องนี้ ท่านยังสามารถดู คู่มือการตั้งค่า สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับการติดตั้งทีวี และ คู่มืออ้างอิง สำหรับคำอธิบาย ข้อมูลจำเพาะของชิ้นส่วน และตัวยึดผนังของทีวีเครื่องนี้ได้

ในคู่มือช่วยเหลือนี้ ท่านสามารถอ่านข้อมูลที่ต้องการตามลำดับหรือค้นหาข้อมูลโดยตรงได้ ในการค้นหา เลือก the search icon ที่ด้านบนของหน้าจอ

แบบคู่มือช่วยเหลือ

มีคู่มือช่วยเหลือสำหรับทีวีของท่านสองแบบ: คู่มือช่วยเหลือในเครื่องและคู่มือช่วยเหลือออนไลน์ ในการดูคู่มือช่วยเหลือออนไลน์ ทีวีของท่านต้องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ในการเปลี่ยนระหว่างแบบในเครื่องกับแบบออนไลน์ ใช้ปุ่มเปลี่ยน (A) ที่ด้านบนของหน้าจอ ท่านสามารถตรวจสอบว่ากำลังแสดงคู่มือช่วยเหลือแบบใดได้โดยการดูชื่อที่ด้านบนของหน้าจอ

Illustration of the location of switch button A
  1. เชื่อมต่อทีวีกับอินเตอร์เน็ต
  2. เลือก (A) เพื่อเปลี่ยนแบบคู่มือช่วยเหลือ

หมายเหตุ

  • เพื่อใช้งานคุณสมบัติล่าสุดที่อธิบายไว้ในคู่มือช่วยเหลือ ท่านอาจจำเป็นต้อง ปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ TV สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ โปรดดูที่หน้า การปรับปรุงซอฟต์แวร์
  • ชื่อของการตั้งค่าใน Help Guide อาจแตกต่างจากที่แสดงในทีวีขึ้นอยู่กับวันที่วางจำหน่ายทีวีหรือรุ่น/ประเทศ/ภูมิภาคของคุณ
  • ภาพและภาพประกอบที่ใช้ในคู่มือช่วยเหลืออาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นทีวีของท่าน
  • การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

คำแนะนำ

  • หากต้องการตรวจสอบว่าทีวีของท่านมีหนึ่งในฟังก์ชั่นที่อธิบายไว้ในคู่มือช่วยเหลือหรือไม่ ให้ดูคู่มือการใช้งานหรือแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ Sony
  • คู่มือช่วยเหลือนี้ถูกเขียนขึ้นสำหรับทุกท้องที่/ประเทศ คำอธิบายบางส่วนในคู่มือช่วยเหลือนี้ไม่สามารถใช้ได้ในบางท้องที่และประเทศ