چاپ

استفاده از میکروفون داخلی (تنها در تلویزیون‌های دارای میکروفون داخلی)

ممکن است میکروفون داخلی بسته به منطقه/کشور/زبان شما موجود نباشد.

جهت مشاهده جزئیات زبان‌هایی که قابلیت میکروفون داخلی پشتیبانی می‌کند، به وب‌سايت پشتیبانی Sony مراجعه کنید.

https://www.sony.net/tv-hf/ga/
کد QR برای وب‌سايت پشتیبانی Sony
‭‭https://www.sony.net/tv-hf/ga/‬

راهنمایی

  • ممکن است URL بدون اطلاع قبلی تغییر کند.

وقتی کنترل را رو به تلویزیون نگه دارید و عبارت "Ok Google" را بیان کنید، امکان انجام کارهای زیر در حالت هندزفری را خواهید داشت.

  • جستجوی صوتی
  • کار با تلویزیون

رو به تلویزیون بایستید و بگویید، "Ok Google".

وقتی چراغ LED چشمک می‌زند، رو به تلویزیون بایستید و صحبت کنید. الگوی روشنایی چراغ LED به مدل دستگاه بستگی دارد.

اگر [پاسخ عملیاتی] در منو وجود داشته باشد (مدل‌های دارای چراغ LED عملکرد صوتی)

وقتی چراغ LED عملکرد صوتی به رنگ سفید چشمک می‌زند، شروع به صحبت کردن با تلویزیون کنید.
تصویر نمایش موقعیت چراغ LED روی تلویزیون. به ترتیب A و B از سمت چپ.

  1. چراغ LED عملکرد صوتی در قسمت پایین سمت چپ تلویزیون واقع شده است.
  2. چراغ LED در قسمت وسط پایین چراغ‌های تلویزیون به رنگ کهربایی روشن می‌شود، وقتی [تشخیص «Ok Google»] فعال باشد.

اگر [LED روشنایی] در منو وجود داشته باشد (مدل‌هایLED روشنایی)

وقتی LED روشنایی به رنگ زرد چشمک می‌زند، شروع به صحبت کردن با تلویزیون کنید.
تصویر نمایش موقعیت چراغ LED روی تلویزیون. به ترتیب A و B از سمت چپ.

  1. LED روشنایی در قسمت وسط پایین تلویزیون قرار دارد.
  2. چراغ LED میکروفون داخلی در سمت راست پایین قاب تلویزیون قرار دارد. وقتی گزینه [تشخیص «Ok Google»] فعال شود، به رنگ کهربایی روشن می‌شود.

برای استفاده از میکروفون داخلی تلویزیون، تنظیمات زیر را فعال کنید.

  1. دکمه HOME را فشار دهید و مسیر [تنظیمات] — [تنظیمات ترجیحی دستگاه] — [‏دستیار Google] — [تشخیص «Ok Google»] را انتخاب‌ کنید.

توجه

  • برای استفاده از میکروفون داخلی لازم است به اینترنت متصل باشید.

راهنمایی

  • وقتی میکروفون داخلی فعال باشد، چراغ LED میکروفون داخلی به طور پیوسته به رنگ کهربایی روشن می‌شود، حتی وقتی تلویزیون خاموش است (حتی می‌توانید آن را به نحوی تنظیم کنید که چراغ آن روشن نشود).