In

Thưởng thức các ứng dụng và dịch vụ phát video an toàn (Bảo mật và hạn chế)

Bạn có thể đảm bảo việc sử dụng TV an toàn bằng cách thiết lập các hạn chế cài đặt đối với các ứng dụng được tải về từ các nguồn không rõ hoặc các hạn chế về độ tuổi đối với các chương trình và video. (Một số tính năng có thể không được áp dụng phụ thuộc vào mẫu máy/khu vực/quốc gia của bạn.)

Bạn có thể sử dụng tính năng hạn chế bằng cách cài đặt các hạng mục sau đây.

Cài đặt giới hạn tuổi trên các chương trình

 1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa, sau đó chọn hạng mục sau đây theo thứ tự.
  [Cài đặt] — [Hệ thống] — [Kiểm soát trẻ em] — [Kênh & Ngõ vào bên ngoài] — [Xếp hạng TV].
  Các tùy chọn phụ thuộc vào mẫu máy/quốc gia/khu vực/các cài đặt của bạn.

Để hạn chế các ứng dụng (tính năng khóa mật khẩu)

Cài đặt để hạn chế trẻ em sử dụng các ứng dụng như trình duyệt internet.

Các hạn chế được cài đặt trong [Kiểm soát trẻ em].

Nếu hạn chế này được cài đặt, bạn sẽ được yêu cầu nhập mã PIN khi khởi động ứng dụng.

 1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa, và chọn hạng mục sau đây theo thứ tự.
  [Cài đặt] — [Hệ thống] — [Kiểm soát trẻ em] — [Ứng dụng]
 2. Cài đặt hoặc nhập mã PIN.
 3. Kích hoạt [Hạn chế ứng dụng].
 4. Chọn các ứng dụng mà bạn muốn hạn chế khỏi danh sách ứng dụng.
  Các ứng dụng bị hạn chế sẽ chuyển từ (Đã mở khóa) thành (Đã khóa). Để hạn chế tất cả ứng dụng, hãy chọn [Tất cả ứng dụng].

Để hạn chế cài đặt ứng dụng từ các nguồn không xác định

 1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa, và chọn hạng mục sau đây theo thứ tự.
  [Cài đặt] — [Quyền riêng tư] — [Bảo mật và hạn chế] — [Nguồn không xác định] — chuyển cài đặt sang [Cài ứng dụng không rõ nguồn].

Lưu ý

 • Nếu bạn thay đổi cài đặt [Bảo mật và hạn chế], thiết bị và dữ liệu cá nhân của bạn sẽ dễ bị tấn công hơn bởi các ứng dụng không biết rõ từ các nguồn bên ngoài Play Store. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ tự chịu trách nhiệm đối với mọi hư hỏng xảy ra với thiết bị hoặc mất dữ liệu có thể gây ra do sử dụng các ứng dụng này.
 • Nếu bạn quên mã PIN, bạn phải thiết lập lại TV thành các cài đặt gốc của nhà máy. Đảm bảo bạn không quen mã PIN.

Gợi ý

 • Các hạn chế riêng khác có thể khả dụng tùy vào ứng dụng. Để biết chi tiết, hãy tham khảo Trợ Giúp của ứng dụng.

Để hạn chế thời gian sử dụng TV

Cài đặt để hạn chế thời gian trẻ sử dụng TV.

 1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa, và chọn hạng mục sau đây theo thứ tự.
  [Cài đặt] — [Hệ thống] — [Kiểm soát trẻ em] — [Thời gian xem]
 2. Cài đặt hoặc nhập mã PIN.
 3. Kích hoạt [Hạn chế thời gian xem] để khởi động hạn chế.
  Cài đặt hạn chế sẽ được hiển thị bên dưới [Hạn chế thời gian xem]. Để thay đổi cài đặt, hãy đặt trong [Hạn chế thời gian sử dụng] hoặc [Khung thời gian hạn chế].