In

Hiển thị hình ảnh trong một màn hình nhỏ

Bạn có thể hiển thị hình ảnh đang xem (các chương trình TV hoặc nội dung từ các thiết bị được kết nối qua HDMI) dưới dạng một màn hình nhỏ trong góc.

Vị trí của màn hình nhỏ khác nhau tùy vào TV của bạn.

Minh họa một màn hình nhỏ được hiển thị trên màn hình TV

Hiển thị hình ảnh dưới dạng một màn hình nhỏ

 1. Khi xem một chương trình TV, bấm nút TV, chọn [Điều khiển TV] hoặc [Điều khiển từ xa] trong [Menu TV], và sau đó chọn [Ảnh trong ảnh].
  Khi xem nội dung từ đầu vào bên ngoài, bấm nút , bấm nút (Lên) trên điều khiển từ xa, chọn [Menu điều khiển], và chọn (Ảnh trong ảnh biểu tượng).

  Hình ảnh hiện tại được hiển thị dưới dạng một màn hình nhỏ trong góc.

Lưu ý

 • Màn hình nhỏ được hiển thị trên đỉnh của ứng dụng được sử dụng gần đây nhất. Tuy nhiên, ứng dụng được hiển thị có thể khác nhau, tùy thuộc vào một số các điều kiện.
 • Các thao tác như thay đổi kênh bị vô hiệu hóa khi đang xem bằng màn hình nhỏ.
 • Chương trình TV, ngõ vào bên ngoài như thiết bị HDMI, các ứng dụng phát lại phim, hoặc các ứng dụng phát lại hình ảnh hoặc âm nhạc không thể được hiển thị cùng một lúc.
 • Vị trí của màn hình nhỏ được điều chỉnh tự động. Bạn không thể đặt thủ công.

Đóng màn hình nhỏ hoặc quay về toàn màn hình

 1. Bấm nút HOME để hiển thị Màn hình Chính.
  Một thông báo cho màn hình nhỏ được hiển thị ở trên cùng của màn hình.
  Minh họa một danh sách các ứng dụng đã dùng gần đây nhất và một màn hình nhỏ được hiển thị trên màn hình TV
 2. Bấm nút (Enter) trên điều khiển từ xa.
 3. Sử dụng nút bên dưới màn hình nhỏ để đóng màn hình nhỏ hoặc trở lại toàn màn hình.
  Hình bên dưới là một hình minh họa và có thể sẽ khác so với màn hình thực tế.
  Minh họa một danh sách các ứng dụng đã dùng gần đây nhất và một màn hình nhỏ được hiển thị trên màn hình TV