In

Sử dụng Menu TV

Bấm nút TV trong khi xem một chương trình TV để hiển thị [Menu TV]. Một danh sách kênh được hiển thị trong [Menu TV] và bạn có thể chọn chương trình trên các kênh khác trong khi xem TV.

Bạn có thể thêm các kênh yêu thích khi sử dụng thiết bị dò đài lắp sẵn.

Hình ảnh màn hình TV

Lưu ý

 • Màn hình được hiển thị và các menu có thể thay đổi phụ thuộc vào nội dung bạn đang xem và mẫu/quốc gia/khu vực của bạn.
 1. Bấm nút TV trong khi xem một chương trình TV.
  Menu TV được hiển thị ở dưới cùng của màn hình.
 2. Di chuyển trọng tâm sang trái hoặc phải và chọn chương trình mà bạn muốn xem.
  Nếu bạn di chuyển trọng tâm xuống dưới và chọn [Điều khiển TV] hoặc [Điều khiển từ xa], các tùy chọn khả dụng trong khi bạn đang xem sẽ được hiển thị. Bạn cũng có thể chọn các tùy chọn như [Kỹ thuật số] hoặc [Cáp] để thay đổi danh sách Kênh được hiển thị. (Các tùy chọn được hiển thị thay đổi tùy theo nội dung mà bạn đang xem.)

Mẹo

 • Nếu bạn chọn [Thêm vào Sở thích] từ [Điều khiển TV], bạn có thể thêm kênh bạn đang xem vào [Kênh ưa thích].
 • Nếu bạn lập cấu hình một TV box trong cài đặt ban đầu, bạn có thể bấm nút TV để hiển thị danh sách kênh của TV box.

  Bạn cũng có thể vận hành TV box bằng bảng điều khiển được hiển thị khi bạn chọn [Điều khiển từ xa].

  Các mẫu tương thích với TV box có [Cài đặt TV box] trong [Cài đặt] — [Xem TV] — [Ngõ vào bên ngoài].