In

Sử dụng Cài đặt nhanh

Nếu bạn bấm nút (Cài đặt nhanh) hoặc ACTION MENU trên điều khiển từ xa, bạn có thể truy cập nhanh các tính năng như [Chế độ hình ảnh], [Hẹn giờ ngủ], và [Tắt hình] trên màn hình hiện tại, và các cài đặt như [Loa] tùy vào các thiết bị được kết nối. Bạn cũng có thể hiển thị [Cài đặt] từ [Cài đặt nhanh].

Lưu ý

  • Các trình đơn được hiển thị trong thiết lập TV sẽ khác nhau tùy vào mẫu TV/khu vực/quốc gia của bạn.
Hình ảnh màn hình TV
  1. Bấm nút (Cài đặt nhanh) hoặc ACTION MENU trên điều khiển từ xa.
  2. Di chuyển trọng tâm để thay đổi một thiết lập hoặc chọn nó.

Để thay đổi thiết lập được hiển thị

  1. Bấm nút (Cài đặt nhanh) hoặc ACTION MENU trên điều khiển từ xa.
  2. Di chuyển trọng tâm sang trái hoặc phải, và chọn (Chỉnh sửa).
  3. Chọn thiết lập mong muốn.
  4. Chọn [Đóng].

Mẹo

  • Để thay đổi thứ tự hay ẩn mục được hiển thị, ấn và giữ nút (Enter) trên điều khiển từ xa với mục đó được tô sáng, và [Di chuyển] và [Ẩn] sẽ được hiển thị. Nếu bạn chọn [Di chuyển], sử dụng (Trái) / (Phải) trên điều khiển từ xa để di chuyển mục đến vị trí mong muốn, và sau đó bấm nút (Enter) trên điều khiển từ xa.
  • Với [Thông báo của BRAVIA] trong Cài đặt nhanh, bạn có thể kiểm tra xem liệu có các thông báo như cập nhật phần mềm và mức pin thấp trong điều khiển từ xa không.