In

TV không thể kết nối với Internet/Mạng.

Nếu mạng không dây không kết nối hoặc bị ngắt kết nối, hãy thử cách sau.

 • Bấm nút HOME và kiểm tra xem cài đặt sau đã được bật chưa.
  [Cài đặt] — [Mạng và Internet] — [Wi-Fi]
 • Kiểm tra vị trí lắp đặt của TV và bộ định tuyến không dây. Tình trạng tín hiệu có thể bị ảnh hưởng bởi những nguyên nhân sau:
  • Có các thiết bị không dây khác, lò vi sóng, đèn huỳnh quang, v.v, bên cạnh.
  • Có sàn nhà hoặc tường ngăn giữa bộ định tuyến không dây và TV.
 • Tắt bộ định tuyến không dây và sau đó bật lại.
 • Nếu tên mạng (SSID) của bộ định tuyến không dây bạn muốn kết nối không được hiển thị, hãy chọn [Thêm mạng mới] để nhập tên mạng (SSID).

Nếu vấn đề không được giải quyết ngay cả sau khi đã thực hiện các thủ tục bên trên hoặc nếu bạn không thể kết nối ngay cả với một mạng có dây, hãy kiểm tra trạng thái kết nối mạng.

Kiểm tra trạng thái kết nối mạng

 1. Bấm nút HOME , sau đó chọn [Cài đặt] — [Mạng và Internet] — [Trạng thái mạng] — [Kiểm tra kết nối].
  Kiểm tra kết nối mạng và/hoặc hướng dẫn sử dụng của máy chủ để biết thông tin kết nối, hoặc liên hệ với người cài đặt mạng (quản trị viên mạng).

Gợi ý

 • Giải pháp khác nhau tùy vào kết quả kiểm tra trạng thái mạng. Để biết các giải pháp tùy vào từng vấn đề, xem phần “Những Câu Hỏi Thường Gặp” trên Trang Hỗ Trợ của Sony.

Lưu ý

 • Nếu cáp mạng LAN được kết nối với một máy chủ hoạt động và TV đã có địa chỉ IP, hãy kiểm tra cấu hình và kết nối của máy chủ của bạn.

  Bấm nút HOME , sau đó chọn [Cài đặt] — [Mạng và Internet] — [Trạng thái mạng].