Отпечатване

Използване на безопасни приложения и услуги за поточно видео (Сигурност и ограничения)

Можете да осигурите безопасното използване на телевизора, като зададете ограничения за инсталиране на приложения, изтеглени от неизвестни източници, или възрастови ограничения за програми и видео. (Някои функции не се прилагат за вашия модел/регион/държава.)

  1. Натиснете бутона HOME, след което изберете [Настройки] — [Предпочитания за устройството] — след това опции като [Сигурност и ограничения] или [Родителски контрол] — [Канали & Външни входове], [Приложения] или [Екранно време].

Забележка

  • Ако промените настройките на [Сигурност и ограничения], устройството ви и личните ви данни са по-уязвими на атака от неизвестни приложения от източници, различни от Play Store. Вие се съгласявате, че поемате пълната отговорност за всяка щета на вашето устройство или загуба на данни, която може да произтече от използването на тези приложения.
  • Ако забравите PIN кода на ограничения профил, трябва да върнете телевизора към оригиналните фабрични настройки. Погрижете се да не забравяте PIN кода.

Съвет

  • В зависимост от приложението може да съществуват други отделни ограничения. За подробна информация направете справка в раздела Помощ на приложението.