Отпечатване

Показване на изображението на малък екран

Можете да покажете картината, което гледате (телевизионни програми или съдържание от устройства, свързани с HDMI), като малък екран в ъгъла.

Положението на малкия екран е различно в зависимост от телевизора ви.

Илюстрация на малък екран, показан на телевизионния екран

Показване на картината като малък екран

 1. Когато гледате телевизионна програма, натиснете бутона TV, изберете [ТВ контрол] или [Дистанционно управление] в [ТВ меню], след което изберете [Картина в картина].
  Когато гледате съдържание от външен вход, натиснете бутона (Извеждане на информация/текст) и изберете (иконата Картина в картина).

  Текущата картина се показва като малък екран в ъгъла.

Забележка

 • Малкият екран се показва над последното използвано приложение. Приложението, което се показва обаче, може да е различно в зависимост от определени условия.
 • При гледане с показан малък екран някои операции, като смяна на канала, са деактивирани.
 • Не могат да се показват едновременно телевизионна програма, външен вход като HDMI устройство, приложения, които възпроизвеждат филми, или някои приложения, които възпроизвеждат изображения или музика.
 • Позицията на малкия екран се регулира автоматично. Не можете да я задавате ръчно.

Затваряне на малкия екран или връщане към пълния екран

 1. Натиснете бутона HOME, за да изведете меню Home.
  В горната част на екрана се показва съобщение за малкия екран.
  Илюстрация на списък с последно използвани приложения и малък екран, показан на телевизионния екран
 2. В съобщението на малкия екран изберете [Отваряне].
 3. Използвайте бутоните под малкия екран, за да го затворите или да се върнете към пълен екран.
  Изображението по-долу е визуално представяне и може да се различава от действителния екран.
  Илюстрация на списък с последно използвани приложения и малък екран, показан на телевизионния екран