Отпечатване

Настройване на качеството на картината

Можете да конфигурирате различни настройки, свързани с дисплея на телевизора, като например цвят и яркост за качеството на картината или размер на екрана.

Забележка

  • Действителното показване на екрана може да се различава или някои настройки може да не са налични в зависимост от вашия модел/държава/регион и съдържанието, което гледате.

Натиснете бутона HOME, след това изберете желаната опция в [Настройки] — [Екран и звук].

Можете да променяте следните настройки.

Картина

Регулира настройките на картината като яркост, цвят и нюанс.

Основни
Можете да задавате следното.
Режим на картината
Промяна на качеството на картината според съдържанието, което гледате, като например филми или спорт.
За подробности вижте Разширени настройки “Картина.
Нулиране на настройките на картината за ***
Нулирайте настройките на картината за текущия режим на картината към фабрично зададените.
Автомат. режим на картината
Автоматично избира режима на картината според съдържанието, което се гледа.
Режим на калибриране за ***
Настройва картината към качество, близко до предвиденото от създателя на съдържанието, при гледане на съдържание от поточно видео и поддържани приложения.
Светлинен сензор
Оптимизира яркостта според околната осветеност.
Яркост
Регулира подсветката за показване на най-ярките бели цветове и най-дълбоките черни цветове.
За подробности вижте Разширени настройки “Картина.
Цветност
Регулирайте нивото на насищане на цветовете и нюанса.
За подробности вижте Разширени настройки “Картина.
Чистота
Регулирайте отчетливостта на картината и намалете резкостта.
За подробности вижте Разширени настройки “Картина.
Движение
Можете да задавате следното.
Motionflow
Прецизира динамични изображения с движещи се обекти. Увеличава броя на кадрите за плавно показване на видеоклиповете. Ако изберете [Потребителски], можете да регулирате [Гладкост] и [Чистота].
Режим Филм
Оптимизира качеството на картината в зависимост от видео съдържанието, като например филми и компютърни графики. Възпроизвежда плавно движението на филмирани изображения (изображения, записани с 24 кадъра в секунда), като например филми.
Видео сигнал
Можете да задавате следното.
HDR режим
Картина, която е подходяща за сигнал тип High Dynamic Range (Висок динамичен обхват).
HDMI видео обхват
Изберете обхвата на сигнала за HDMI входа.
Цветно пространство
Променете диапазона на цветовото възпроизвеждане.
Регулиране на допълнителен цвят
Можете да задавате следното.
Допълнителна цветна температура: Основно
Регулирайте фино цветната температура. за всеки цвят.
Допълнителна цветна температура: Многоточково (***т)
Оптимална предварителна настройка при доставката. Използвайте тази настройка за професионално регулиране. При регулиране препоръчваме използването на анализатор на цвета.
Регулиране съобразно цветовете
Настройка на нюанса, насищането и светлината за всеки цвят.

Екран

Регулирайте съотношението на картината и видимата зона на екрана.

Широкоекранен режим
Регулира размера на картината.
4:3 фиксиран
Автоматично оразмеряване за 4:3 картини.
Автоматична зона на екрана
Автоматично регулира видимата зона на екрана в зависимост от сигнала.
Зона на екрана
Регулирайте видимата зона на екрана.
Позиция на екрана
Регулирайте хоризонталното и вертикалното положение на екрана.
Вертикален размер
Разтегнете картината вертикално.