Отпечатване

Изпълнение на акустично автоматично калибриране

Можете да коригирате аудиото до най-добрата акустика за околните условия, в които гледате, като използвате микрофона на дистанционното управление, за да направите тестово измерване на звука от телевизора. (Тази настройка може да не е налична в зависимост от модела.)
Моделите, които поддържат акустично автоматично калибриране, имат следната настройка.
[Настройки] — [Екран и звук] — [Звук] — [Акустично автоматично калибриране]

Визуално представяне на акустичното автоматично калибриране

Забележка

 • Ефектът от калибрирането ще е различен в зависимост от околните условия, в които гледате.
 • По време на измерването телевизорът ще възпроизвежда силен тестов звук.
 • По време на измерването не запушвайте отвора на микрофона в края на дистанционното управление.
 • Не движете дистанционното управление по време на измерването. В противен случай измерването ще бъде неправилно.
 • Извършвайте калибриране в тиха обстановка. Шумът може да доведе до неправилно измерване.
 • Ако използвате саундбар, не може да се направи акустично автоматично калибриране. Променете към следната настройка.
  [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [Говорител] — [ТВ говорител]
 1. Натиснете бутона HOME и след това следните настройки.
  [Настройки] — [Екран и звук] — [Звук] — [Акустично автоматично калибриране] — [Настройка на калибриране]
 2. Направете измерване, като следвате инструкциите на екрана.
  Акустиката ще бъде коригирана автоматично на база на резултатите от измерването на околните условия, в които гледате.
  Визуално представяне на изпълнение на акустично автоматично калибриране. За да направите измерването, задръжте дистанционното управление приблизително на височината на гърдите си и насочете микрофона, който е в края му, към телевизора.

Съвет

Акустичното автоматично калибриране може да е неуспешно в следните случаи.

 • При преместване на дистанционното управление по време на измерването
 • Ако по време на измерването се чуват и други звуци (например шум) освен тестовия звук