Отпечатване

Избор на вход

За да използвате устройства (като Blu-ray/DVD плейър или USB флаш памет), свързани към телевизора, или за да гледате телевизия, след като сте ги използвали, ще се наложи да превключите входа.

Ако редактирате елементите и добавите приложения, ще можете да превключвате между тези приложения във екрана за избор на вход.

 1. Натиснете бутона (Избор на вход) неколкократно, за да изберете свързаното устройство.
  Като вариант натиснете бутона (Избор на вход), използвайте бутоните (Наляво) / (Надясно), за да изберете свързано устройство, след което натиснете бутона (Потвърждение).

Забележка

 • Ако няма свързано устройство към HDMI входа, HDMI входът може да не бъде показан в [Входно меню].

За да редактирате входните елементи

 1. Натиснете бутона (Избор на вход).
 2. Натиснете бутона (Надясно) (или бутона (Наляво) в зависимост от екранния език на телевизора) и изберете (Редактиране).
 3. Изберете приложението/входа/устройството, които искате да покажете или скриете.
 4. Изберете [Затвори].

Съвет

 • За промяна на реда или скриване на изведен на екрана елемент натиснете и задръжте бутона (Потвърждение) на дистанционното управление, като маркирате този елемент, и на екрана ще се изведе [Преместване] и [Скрий]. Ако изберете [Преместване], използвайте бутоните (Наляво) / (Надясно) на дистанционното управление, за да преместите елемента в желаната позиция, след което натиснете бутона (Потвърждение) на дистанционното управление.
 • Можете да превключвате към телевизионни предавания просто с натискане на бутона TV на дистанционното управление.

Превключване от меню Home

 1. Натиснете бутона HOME, след това изберете входен източник от [Входове].